به نام خدا

از روز اول که شروع کردم به نوشتن آموزش‌ها، همیشه در گوشه و کنار اشاره‌ای کردم به کلمه CSS و گفتم که در آینده باهاش آشنا میشیم. و امروز بالاخره وقتش رسیده که این کلمه رو معنی کنیم و وارد دنیای قشنگی بشیم که CSS میتونه خلق کنه!

 CSS = Cascading Style Sheets

شیوه‌نامه‌ی آبشاری(!)

ادامه خواندن