عناصر HTML – استخوان بندی وب

به نام خدا یک عنصر HTML هرچیزیه که بین تگ آغازین و تگ پایانی قرار میگیره: تگ آغازین * محتوای عنصر تگ پایانی * <p> این یک عنصر پاراگرافه </p> <a href=”default.htm”> این یک لینکه </a> <br> این یه عنصر جالبه که پایین تر بهش می پردازیم تگ پایانی هم نداره * تگ آغازین در زبان انگلیسی opening tag و…