بندها یا HTML Paragraphs – یکای بیان در نوشتن

به نام خدا واژه Paragraph از واژه یونانی  paragraphos به معنی نوشته شده در کنار یا برای نوشتن در کنار، گرفته شده. تو علوم کامپیوتر به نوشته ای میگن پاراگراف که اول و آخرش دکمه Enter زده شده باشه. تو زبان HTML پاراگراف ها (HTML Paragraphs) با استفاده از  تگ <p> تعریف میشن. <p>This is a paragraph</p> <p>This is another paragraph</p>

عنوان های HTML یا HTML Headings – کوتاه ولی مهم

به نام خدا عنوان های HTML از مهمترین عناصر یه صفحه وب به شمار میرن و با تگ <h1> تا <h6> مشخص میشن. همونطور که از شماره تگ ها پیداست تگ <h1> مهمترین عنوان رو مشخص میکنه و به ترتیب تا ۶ میاد که تگ <h6> کم اهمیت ترین عنوان رو مشخص میکنه. <h1>This is a heading</h1> <h2>This is a heading</h2> <h3>This is…

عناصر HTML – استخوان بندی وب

به نام خدا یک عنصر HTML هرچیزیه که بین تگ آغازین و تگ پایانی قرار میگیره: تگ آغازین * محتوای عنصر تگ پایانی * <p> این یک عنصر پاراگرافه </p> <a href=”default.htm”> این یک لینکه </a> <br> این یه عنصر جالبه که پایین تر بهش می پردازیم تگ پایانی هم نداره * تگ آغازین در زبان انگلیسی opening tag و…

آشنایی با HTML - HTML Introduce

آشنایی با HTML

به نام خدا یه سوالی که همیشه بین مردم وجود داشته این بوده که طراحی وب سایت یا به قولی همون سایت ساختن چه جوریه؟! گروهی از مردم فکر میکنن سایت ساختن یه کار سخت و پیچیده است و گروهی هم فکر میکنن سایت ساختن مثل آب خوردنه. هر دو گروه تا حدودی درست فکر میکنن.