HTML Comments – توضیحات اضافی در سند HTML

به نام خدا گاهی وقتا لازمه که یک توضیح کوتاه توی سندHTML  بنویسیم ولی نمیخوایم این توضیح توی مرورگر نشون داده بشه. در واقع یه یادآور واسه خودمون و اشخاص دیگه ای که کد ما رو ویرایش میکنن. اینجور وقتا از کامنت ها یا HTML Comments استفاده می کنیم.

صفات یا HTML Attributes – اطلاعات افزوده

به نام خدا HTML Attributes عناصر HTML می توانند صفت داشته باشن. صفات اطلاعات افزوده ای رو در مورد یک عنصر به دست میده صفات همیشه در تگ آغازین تعریف میشن. قالب تعریف کردن صفات HTML  از دوتا پارامتر تشکیل شده. اولی نام صفت و دومی مقدار صفت.به این صورت: “name=”value